El parc natural des “Trenc-Salobrar” de Campos es troba situat a 4 km de distància de l’Agroturisme Son Lladó. Consisteix en una zona humida d’unes 1500 Ha de superfície en la qual s’inclouen també la platja “d’Es Trenc” i “Ses Covetes”, amb els seues corresponents dunes i pinars, les terres de conreu dels voltants i els estanys de la salinera, dels quals s’extreu una sal molt apreciada.

Des de l’any 1991 és una zona protegida per la Llei d’Espais Naturals definida com Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI). Aquesta protecció resulta de vital importància per a la platja de “Es Trenc-Ses Covetes” ja que és considerada com l’últim gran arenal verge de Mallorca.

Però, en aquest Post, ens centrarem en presentar la zona des Salobrar, el valor paisatgístic del qual és conegut per la majoria dels visitants d’aquestes platges, ja que per accedir-hi es necesari travessar-ho, però amb valors ecològics majoritàriament inadvertits o desconeguts.

La maresma d’Es Salobrar acull un ecosistema amb flora i fauna adaptada a la salinitat de les seves aigües i els vents hivernals. A la zona del litoral i en les primeres dunes predominen les herbàcies, el card marí i el lliri de mar. Després, en un segon front dunar, apareix la savina, l’aladern o les lentiscas que conformen l’inici d’una extensa pineda. Més cap a l’interior, aquest bosc de pins dóna pas a la vegetació pròpia de la maresma salobre, amb espècies com la salicòrnia i el tamariu.

En tota la zona estan presents també algunes de les espècies de mamífers i rèptils de l’illa.

Però el major valor ecològic i d’interès biològic el reprensenta l’avifauna migratòria que es dóna cita a Es Salobrar. S’han detectat unes trenta espècies d’aus que nidifiquen i una altra dotzena més que hiverna en aquesta àrea, sent el flamenc un dels més vistosos.